Slezská diakonie

patří k významným celorepublikovým neziskovým organizacím, poskytuje sociální služby široké škále potřebných osob, jako jsou lidé se zdravotním postižením, senioři, osoby bez přístřeší, rodiny s dětmi a další lidé v těžkých životních situacích.  Působí od roku 1990 na území Moravskoslezského kraje s přesahem do kraje Olomouckého a také v Brně, kdy navázala na dřívější charitativní působnost Slezské církve evangelické augsburského vyznání započatou na těšínském Slezsku na počátku 20. století.

Slezské diakonie má tři dobrovolnická centra v Českém Těšíně, v Ostravě a v Krnově (https://www.slezskadiakonie.cz/ - odkaz dobrovolnictví, www.dcsd.czwww.dobrovolnicikrnov.webnode.cz - stránky Dobrovolnického centra SD v Krnově), dobrovolnické centrum funguje již od roku 2003 a má udělenou akreditaci dobrovolnické služby. Slezská diakonie má zkušeností s mezinárodním dobrovolnictvím.

 

od roku 2012 má Dobrovolnické centrum SD v Krnově vytvořené své stránky na sociální síti Facebook

https://www.facebook.com/DobrovolnickeCentrumSlezskeDiakonieVKrnove