Dobrovolnické centrum Slezské diakonie

                     v Krnově a Městě Albrechticích

Cílem Dobrovolnického centra je spolupráci s dobrovolníky zkvalitňovat život druhým lidem. Obohacovat sociální služby o spolupráci s veřejností a rozvíjet veřejnost ve společenské zodpovědnosti.

 

Dobrovolnické centrum vyhledává, zaškoluje a podporuje dobrovolníky v jejich činností. Při vyhledávání a oslovování potencionálních dobrovolníků realizuje různé osvětové akce - přednášky na školách, vernisáže fotografií, publikuje v novinách a na internetu. Seznamuje tak veřejnost s potřebami lidí se zdravotním a sociálním znevyhodněním a působením sociálních služeb na území města Krnova, Města Albrechtic a okolí.

Programy Dobrovolnického centra Slezské diakonie jsou rozděleny následovně:

Dobrovolníci v sociálních službách: Dobrovolníci u lidí se zdravotním postižením: ve střediscích Slezské diakonie: Matana, raná péče; Benjamín Krnov; Effatha Krnov; v zařízení příspěvkové organizace Harmonie,p.o., v Domově pro osoby se zdravotním postižením

Dobrovolníci u seniorů: Domov pro seniory Krnov - oddělení klasického Domova pro seniory i Domova se zvláštním režimem

Dobrovolníci u dětí: ve střediscích Slezské diakonie Sociální asistence Krnov i Město Albrechtice

Dobrovolníci v nemocnici: ve Sdruženém zdravotnickém zařízení Krnov, p.o. - oddělení interna v Krnově a lůžka sociální péče v Městě Albrechticích

Dobrovolnictví potřebným lidem: jedná se o projekt vzniklí v roce 2013, kdy dobrovolníci docházejí přímo do rodin s dítětem se zdravotním postižením nebo do rodiny, kde podporují dítě v rozvoji školní zralosti (doučování, nácvik orientace,apod.).

Dobrovolníci pro jednorázové akce: např. Dobrovolníci při prodeji pomněnek v rámci "Pomněnkového dne" nebo při organizací jiných akcí (Benefiční koncert, Abilympiáda, apod.)

 

A kdo jsou vlastně dobrovolníci?

Dobrovolníci jsou lidé, kteří poskytují svůj čas, energii, vědomosti, dovednosti ve prospěch druhých lidí bez nároku na finanční odměnu. Dobrovolníkem může být každá osoba starší 15ti let, která má energii a chuť věnovat část svého volného času druhým....  Dobrovolníkem v nemocnici může být osoba starší 18 let.

"Dobrovolníci jsou obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci"

 

Dobrovolníci k nám přicházejí z řad studentů i veřejnosti. Studenti si často díky dobrovolné službě ověřují, zda by se chtěli i v budoucnu věnovat práci v sociální oblasti a získávají potřebné zkušenosti pro další studium a pracovní uplatnění. Dobrovolníci nejsou ale pouze studenti, ale přichází k nám i lidé, kteří jsou zaměstnání, na mateřské dovolené nebo evidování na Úřadu práce a chtějí se stát dobrovolníkem. Motivací často bývá zájem pomáhat druhým lidem, chuť věnovat svou energii něčemu prospěšnému, touha zdokonalit si své dosavadní dovednosti a získat zkušenosti pro případ, že se rozhodnou pracovat v sociální službě.

 

 

Nejčastější role a činnosti dobrovolníka:

  • společnost při rozhovorech, naslouchání
  • individuální pomoc při práci v dílnách (vedení ruky při kreslení, modelování, přidržení pracovního materiálu, apod.)
  • individuální pomoc v rámci vzdělávacích aktivit
  • doprovod na společné akce, výlety, procházky,....
  • pomoc při přípravě a vedení kroužků (kreslení, hra na flétnu, dramaterapie, apod.)
  • výroba pomůcek pro práci klientů
  • pomoc s estetickou výzdobou střediska

 

Dobrovolnické centrum Slezské diakonie v Krnově působí od 1.1.2011, 

Působení Dobrovolnického centra v roce 2014 finančně podpořili město Krnov, Moravskoslezský kraj a Nadace umění pro zdraví

 

 

 

 

 

Leták