Dobrovolníci popřáli k mezinárodnímu dni zdravotních sestřiček pracovníkům na interním oddělení, spolupracujícím dlouhodobě s Dobrovolnickým centrem Slezské diakonie. 

Předávání čestného uznání hejtmana Moravskoslezského kraje, za společenskou zodpovědnost. 

Předávání čestného uznání hejtmana Moravskoslezského kraje, za společenskou zodpovědnost.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobrovolníci v nemocnici ...

Deník Bruntálský Krnovský 25.ledna 2014

Ohlednutí se za vydařelou akcí "Potěšte na Vánoce druhé"

Krnovské listy 24.1.2014

Výsledky Pomněnkového dne

Deník Bruntalský Krnovský 10.8.2013

Pomněnkový den

Krnovské listy 24.5.2013 a Deník Bruntalský Krnovská 28.5.2013

 

Pomněnkový den na pomoc pohřeřovaným

Deník Bruntálský Krnovský 21.května 2013

Pomněnkový den v Krnově

Deník Bruntálský Krnovský 10.květen 2013

KURZ DRAMATERAPIE PRO DOBROVOLNÍKY

V sobotu 3.3.2012 proběhl první letošní kurz pro dobrovolníky Dobrovolnického centra...... V rámci kurzu byli dobrovolníci prakticky seznámení s některými technikami dramaterapie, s jejím smyslem, cíli a uplatněním.........

VERNISÁŽ "DOBROVOLNÍCI A UŽIVATELÉ"

 

Ve středu 9.11.2011 proběhla v Kaváně čajovně Ninive vernisáž fotografií z oblasti fungování dobrovolníků ve Slezské diakonii, zájemcům bylo představeno Dobrovolnické centrum Slezské diakonie v Krnově a proběhla prezentace zahraničního dobrovolníka Jada Cömert Cahnbley.

Vernisáž fotografií je spojena s výstavou výtvarné tvorby uživatelů služeb Slezské diakonie a je možné ji navštívit po celý měsíc listopad 2011.

 

KURZ KERAMIKY

 

V sobotu 5.11.2011 proběhl kurz "PRÁCE S KERAMICKOU HLÍNOU" pro dobrovolníky Dobrovolnického centra Slezské diakonie v Krnově.

 

PŘEČTĚTE SI O NÁS......

 

V Krnovských listech vyšel 3.11.2011 článek o vernisáži, kterou připravuje Dobrovolnické centrum Slezské diakonie v Krnově.....

 

zde se s nim můžete seznámit.......

 

 

 

Dobrovolníci ve středisku Benjamín

 

 

     Dobrovolníci jsou usměvavá sluníčka, která rozzáří den nejen našim klientům, ale zároveň i nám, pracovníkům. Na počátku přichází naprosto neznámý člověk, který má zájem o pomoc ostatním. Přijde, jeden, druhý, třetí a čtvrtý, který sebou přivede i pátého…… Za chvíli zjistíte, že vám bez nároku na jakékoliv finanční ohodnocení a ve svém volném čase, pomáhá neuvěřitelná řada lidí, která by se jinak nikdy nesešla. Řada lidí, které s úsměvem říkám, že pokud vydrží všechno papírování, kterým je hned na úvod zahltím, vydrží už všechno. Těchto skvělých lidí v našem zařízení funguje v rozmezí celého týdne 23.

     Nejen, že jsou naši dobrovolníci po zaučení „házeni do vody“ bez předešlých zkušeností, ale v mnoha případech se musí naučit zpracovávat situace, které se nedají dopředu předpokládat.
     O tom, jak u nás dobrovolníci rychle zdomácní, svědčí i fakt, že si nikdo nepamatuje, kdo je paní Novotná nebo Vysloužilová, ale kdo je Eva nebo Gábina a kdy nám chodí pomáhat, si pamatují všichni. Dokonce i klientka, která všechny kolem sebe tituluje „Bambulo“, zřejmě proto, aby si těch jmen nemusela pamatovat více ví, že její paní na trávení společného času je Dáša.
     Dobrovolníci u nás mají různé zaměření, někteří chtějí pracovat přímo s klienty ve středisku Benjamín, jiní své dobrovolnictví vykonávají při doprovodu klientů do jejich domovů, nebo zajišťují pomoc při organizaci akcí či pomoc při vodních rehabilitacích nebo nám vyrábějí pomůcky pro klienty.
     Mezi naše dobrovolníky však nepatří pouze dospělí lidé s přáním někomu nezištně pomoc, ale i studenti. Tito studenti zajišťují doprovod a výplň volného času převážně v odpoledních hodinách a o víkendech. S klienty chodí na vycházky, na nákupy nebo se společně učí. 14 mladých lidí věnuje v průběhu celého týdne svůj čas někomu jinému. A důvod ? Chtějí pomoci a být užiteční.
     Pravidelná supervizní setkání, která organizujeme v průběhu každého měsíce, spojují jak dobrovolníky z řad studentů, tak i dospělé. Všichni společně si mohli zkusit, jak se žije lidem s postižením a vyzkoušet si různorodé kompenzační pomůcky od zapínače knoflíků až po zvedák. Součástí programu byla i široká nabídka kroužků, kterých se účastní klienti. Dobrovolníci si tak mohli vybrat mezi pletením košíků, batikováním nebo technikou decoupage.
     Další supervizní setkání bylo zaměřeno na prvky a techniky muzikoterapie, kdy se naši dobrovolníci seznámili jak hudba pomáhá mentálně a kombinovaně postiženým lidem a mohli si tyto techniky vyzkoušet na vlastní kůži.
     Velké oblibě se těšilo i setkání tentokrát zaměřené na dramaterapii. Účastníci se aktivně zapojili do skupinových her, měli možnost seznámit se s improvizací, využitím kostýmů a rekvizit a dalšími dramaterapeutickými technikami.
     V budoucnu máme připravené setkání zaměřené na aromaterapii, bazální stimulace nebo práci s keramickou hlínou. O všechny tyto aktivity je stále větší zájem a dobrovolníci se již sami ptají, kdy se uskuteční  další setkání.


Na závěr patří velký dík, všem těm Evám, Gábinám, Andreám a ostatním dobrovolníkům, bez kterých by byl život našich klientů o něco podstatného ochuzen.

 

 

Napsala: Kateřina Nováková, pracovnice střediska Slezské diakonie Benjamín